Caur studijām uz sistēmanalīzi


Sākšu ar atvainošanos, ka tālāk apskatu tikai Latvijas Universitātes datorzinātņu studiju programmu. Galvenais un faktiski vienīgais iemesls – tā ir mana dzimtā skola, kur mācījos, strādāju, mācos joprojām, tā teikt der rubrikā “100% pārbaudīts uz savas ādas”. Ļoti laba programma un arī pasniedzēji ir arī citur, piemēram, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē, kā arī RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē – un citās augstskolās. Meklējiet, interesējieties!

Tātad. Es vēl esmu no tās akadēmiski izglītoto datoriķu paaudzes Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes datorzinātņu nodaļā, kura mācījās arī matemātiskās fizikas vienādojumus un polinomu algebru. Tagad nu jau kādu laiku matemātikas īpatsvars ir mazināts (Gatis Kokins ir labi noraksturojis paradigmas maiņu matemātikas mācīšanā). Neapgalvošu, ka tagad nakts vidū protu atrisināt Košī problēmu vai parciālo otrās pakāpes diferenciālvienādojumu, taču treniņš smadzenēm tas bija labs un es nenožēloju nevienu lekciju par diferenciālvienādojumiem vai tiem iksiem ar punktiem virsū.

Iedvesmai – daži reāli dažādu sistēmanalītiķu darba starprezultātu – projektējumu piemēri

Gala rezultāts visai izstrādes komandai ir pati programma. Atrasti gūglējot pēc „projektējums” un izlaižot piedāvājumus pirkt referātus.

Izglītības informācijas sistēma Moduļu funkcionālais projektējums

E-veselības integrācijas platforma. Biznesa procesu apraksts

Programmatūras projektējuma apraksts. Valsts kanceleja. Par valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešanu

LU Datorikas fakultātes datorzinātņu bakalaura programmas kursi un mans subjektīvs vērtējums to lietderībai tieši sistēmanalītiķa darbā

Bez šaubām, ka visprātīgākais ir konsultēties ar saviem pasniedzējiem  un programmu direktoriem par īpatnībām konkrētajā programmā un konkrētajā situācijā. No drošiem avotiem un arī savas pieredzes zinu, ka, piemēram, prof. Borzovs, prof. Bičevskis, prof. Arnicāns un citi labprāt sniedz padomus jaunajiem censoņiem.

Tātad, vadoties pēc savas praktiskās pieredzes, no kursiem, kuri ir uz šodienas programmu pēc to lietderīguma tieši sistēmanalītiķa praktiskajā darbā sadalīju (absolūti subjektīvi) trijās grupās:

 1. MUST HAVE: noteikti mācieties kā priekš sevis! (ergh, reālajā darbā, sevišķi sākumā, par vairākiem no tiem es varēju tikai vēlēties, kaut savulaik būtu mācījusies cītīgāk)
 2. SHOULD HAVE: ļoti labi būtu šo tēmu pārzināt vismaz jēdzienu izpratnes līmenī.
 3. NICE TO HAVE: visi pārējie konkrētās programmas kursi noteikti noderēs redzesloka paplašināšanai un smadzeņu treniņam.

1. MUST HAVE

Nosaukums Kursa īss apraksts Komentārs
Programminženierija IS dzīves cikla modeļi. Programmatūras projekta plānošana.Kalendārā ilguma, darbietilpības un izmaksu prognozēšana. Sistēmas modelēšana. Programmatūras prasību pamati. Kvalitātes atribūti. Sadarbība ar IS pasūtītājiem un darbs komandā. Dokumentēšana. Pamatjēdzieni. Testēšanas modeļi, pārskats. Implementēšana un atkļūdošana. IS ieviešana un uzturēšana. Risku pārvaldība. Cilvēks, kurš nepārzina šo, nav pelnījis saukties par sistēmanalītiķi
Prasību analīze Pielietošana praktiskajās nodarbības, simulējot pasūtītāja un izstrādātāja attiecības. Studentus grupām tiek uzdots problēmu apgabals turpmākajam darbam visa semestra garumā. Katras grupas uzdevums ir izzināt sākotnējas pasūtītāja biznesa prasības, novērtēt IS izstrādes un ieviešanas projekta iespējamību Cilvēks, kurš neprot šo, nav tiesīgs saukties par sistēmanalītiķi
Cilvēka – datora saskarne  Iepazīstināt ar psiholoģiskajiem, sociālajiem un tehniskajiem aspektiem, kas iespaido cilvēka darbu ar datoru. Cilvēka uztveres īpatnības. Dažādi saskarnes elementi un to pielietojums. Saskarnes novērtēšana un testēšana. Labas saskarnes izstrāde Sistēmanalītiķim, kurš neprot izdomāt  un uzzīmēt ekrānformu, izdomāt lietotāja darbību scenāriju un novērtēt realizētās lietotāja saskarnes ērtumu, atliek tikai ietīties paladziņā un ātri rāpot prom
Datu bāzes I Datu bāzu pamati, pamatjēdzieni (tabula, kolonna, domēns, saite, primārā atslēga, ārējā atslēga) un izveidot vienkāršu datu bāzi izmantojot datu bāzu pārvaldības sistēmu MS SQL Server Sistēmanalītiķim, kurš neprot SQL un nepārzina datubāzes, atliek tikai ietīties paladziņā un lēnām rāpot prom
Datu bāzes II Funkcionālās atkarības un normālformas. Datu tipi un relācijas. Glabātās procedūras, funkcijas, skati. Transakciju vadība un bloķēšana Šīs lietas vienkārši ir jāzina. Un jāzina teicami, jo būt ļoti atkarīgam no programmētājiem nav labi – šāda nevarēšana pašam sev stipri bojā nervus
IT projektu pārvaldība Projekta vadība, integrācijas pārvaldība, sfēras pārvaldība, riska pārvaldība, kvalitātes pārvaldība, laika pārvaldība, izmaksu pārvaldība, cilvēkresursu pārvaldība, komunikācijas pārvaldība Lai zinātu savu vietu projektā, pārredzētu spēles laukumu (un savas izaugsmes iespējas)
Modelēšanas pamati Iepazīstināt ar dažādiem modelēšanas veidiem un to praktisko lietošanu. Kas ir sistēmu modelēšana, modelēšanas veidi. Konceptuālā modelēšana, UML klašu diagrammas un to lietošana konceptuālajā modelēšanā. Sistēmu organizatoriskās struktūras modelēšana. Datu modelēšana. Sistēmu darbības modelēšana. Biznesa procesi, biznesa procesu diagrammas. Biznesa procesu semantika. Biznesa procesu imitācija. Tipiskākie lietojumi Sistēmanalītiķis, kurš prot modelēt, ietaupa sev daudz laika un darba uz algoritmu un procesu aprakstīšanu un skaidrošanu
Programmatūras testēšana Testēšanas teorijas un prakses pamati. Testēšanas nozīme kvalitatīvas programmatūras izstrādē, testēšanas metožu daudzveidība, izvēle un savstarpēja kombinēšana atkarībā no programmas specifikas. Praktiskās iemaņas testēšanā un izpratne par problēmām, kuras apgrūtina testēšanas procesu. Īpaša uzmanība pievērsta statiskajai, strukturālajai un funkcionālajai testēšanai, kā arī testēšanas procesa organizācijai Sistēmanalītiķa darba sastāvdaļa un faktiski rezultāta kvalitātes mērs, jo sistēmanalītiķa uzdevums ir izpildīts nevis tad, kad izlaboti pēdējie komati specifikācijā un projektējumā, bet tad, kad klients lieto programmu un ir ar to apmierināts
Specifikāciju valodu pamati Formālas specifikācijas jēdziens un dažādas konstrukciju sistēmas (valodas) specifikāciju veidošanai. Kursa ievadā tiek aplūkotas procedūru ieejas/izejas specifikācijas daļējās un pilnās korektības apgalvojumu formā. Tālākas kursa tēmas veltītas specifikāciju un modelēšanas jomā izmantotu valodu un jēdzienu sistēmu pārskatam Noder, lai pierastu un iemācītos rakstīt un runāt izmērāmos un pierādāmos jēdzienos. Nekādu „jābūt labai, jāstrādā ātri un pareizi”.
Pamatalgoritmu analīze un optimizācija Uzdevumu algoritmiskā risināšana, Algoritma efektivitātes analīzes pamati, Datu tipu realizācija atmiņā, Algoritmu analīzes piemēri u.c. Šīs zināšanas ietilpst zinoša un līdz ar to konkurētspējīgāka sistēmanalītiķa džentlmeņa komplektā. Ir tik patīkami varēt iebakstīt ar pirkstu un teikt – re, labot vajag šeit
Programmēšana I Pamatjēdzieni programmu izstrādei Programmēšanas valodas formālā sintakses aprakstīšanas metavaloda Masīvi Funkcijas Objektorientētās programmēšanas pamatjēdzieni u.c. Teorētiski ideālā pasaulē sistēmanalītiķis izkūņojas no programmētāja, praksē nav nekas traks arī uzreiz ielekt analīzes vagoniņā. Taču, lai programmētāji tevi kaut cik respektētu, ir jāmāk sarunāties viņu valodā un saprotoši māt ar galvu vai kompetentā balsī iebilst, klausoties, ka šajā vietā jāpāriet no masīva uz blobu un lūk šīs izvēlnes pielikšanai paies vismaz divas, ja ne trīs, bet varbūt pat četras nedēļas laika
Biroja informācijas sistēmas Dot pamatzināšanas, kas ir nepieciešamas efektīvai dalībai IT projektu pārvaldībā Noderēs, lai orientētos gan pie klientiem lietoto sistēmu mērķos un uzdevumos, gan pašiem saprast, kam tas viss zvērudārzs vajadzīgs
Tīmekļa tehnoloģijas I Pamatā klienta puses tehnoloģijas, lappušu veidošanas principi, valodas HTML, XHTML, CSS, JavaScript praktisku uzdevumu risināšanai, XML un tā lietojumi Tīkls ir visur. Noderēs – gan domājot par saskarni, gan runājot ar programmētājiem
Datu struktūras un pamatalgoritmi I, II Aplūkotas vienkāršākās un populārākās datu struktūras un pamatalgoritmi darbam ar tām: droši un vienkārši realizējami, ātri strādājoši, izmantojoši minimālu atmiņas daudzumu Algoritma izdomāšana, pamatošana un izpratne ir tipiska sistēmanalītiķa tipisks darba uzdevums
Datorsistēmu uzbūve I Veidot izpratni par datoru un to perifērijas ierīču uzbūvi un darbības principiem, kā arī sniegt vispārīgu priekšstatu par skaitļojamo mašīnu vēsturi, ideju ģenēzi un pārmantojamību. Informācijas jēdziens, informātikas pamatjēdzieni, bināro kodu apstrāde datoros, loģiskie elementi, datoru arhitektūra Jāzina, kas lācītim vēderā
Datorsistēmu uzbūve II Datorsistēmu sastāvdaļas, ievada un izvada operācijas, ievades un izvades organizēšanas vispārīgie principi, disku un video apakšsistēmas, failu sistēmas, mūsdienu datoru perifērijas ierīces un to darbības principi Jāzina, kas lācītim galvā
Matemātiskā loģika Iemācīties pierakstīt savas zināšanas formālā valodā; apgūt formālas izvešanas iemaņas no aksiomām, iemācīties sajust atšķirību starp formāli pierādīto un to, kas šķiet “acīm redzams”; apgūt metodes, ar kuru palīdzību datori spēj paši izdarīt secinājumus un pierādīt teorēmas Noderēs kontekstā ar SQL zināšanām. Diezgan bieži ir jānovērtē datu korektums, sakrišana pēc replikācijām un sinhronizācijām u.tml., un tur noder saprast visus tos „A izriet no B, kurš savukārt ir vienāds ar C, bet D neizriet”
Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums izprast kibertelpas likumus, uzzināt par to, kas ir aizliegts un kas ir atļauts, kādi ir tīkla etiķetes likumi, kā arī par to, kā aizsargāt savas tiesības, darbus un informāciju. Palīdzēs pamanīt vismaz elementārākos juridiskos datu apstrādes riskus sistēmās
Algoritmu sarežģītība Pierādījumi tam, ka dažu uzdevumu risināšanai neeksistē ātri strādājoši algoritmi. Rēķināšanas sarežģītības mēri. Varbūtisku, nedeterminētu un alternējošu algoritmu
sarežģītība
Algoritma ātrdarbības uzlabošana ir normāls sistēmanalītiķa darba uzdevums, lai programma spētu tikt līdz trešajam tās attīstības posmam: 1) strādā, 2) strādā pareizi, 3) strādā pareizi un ātri
Matemātikas pamatjēdzieni Parādīt tādas idejas klasiskajā matemātikā, kas tiek lietotas
visdažādākajās matemātikas nozarēs
Šīs lietas ir vienkārši jāzina. Milzu pievienotā vērtība šim kursam ir datorzinātņu dzīvā leģenda, prof. Freivalds
Specseminārs   Iesaku apmeklēt cik vien var specseminārus un iztaujāt to vadītājus, kuri parasti ir nozares  guru ar mentora talantu
 Nozares angļu valoda datorzinātnē   Ja nezina angļu valodu, būs grūti. Nesaku, ka neiespējami, bet nu grūti noteikti
Kursa darbs datorzinātnēs, Kvalifikācijas darbs I , II   Kas jādara – jādara.
Prakse   Vajag
Bakalaura darbs datorzinātnēs   Piemēri ar sistēmanalīzi saistītiem bakalaura darbiem no 2009. un 2010. gada:

 • Pasta nodaļas biznesa procesu modelēšana, izmantojot GRADE rīku
 • Budžeta plānošanas diagrammas izstrāde, izmantojot rīku definēšanas platformu GrTP
 • Klientu apkalpošanas biznesa procesu uzlabošana IT pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā
 • Datorikas fakultātes izglītības procesu modelēšana
 • Gatavas biznesa sistēmas ieviešana uzņēmumā
 • Ražošanas procesa kontroles un pārdošanas automatizācija uzņēmumā ABC
 • Prasību izgūšanas un analīzes procesu sakārtošana precīzai klienta vajadzību specificēšanai
 • Uzņēmējdarbības modelēšana un vizualizēšana
 • A/S „Preiļu Siers” produkcijas uzskaites sistēma
 • Efektīvas uzskaites principu realizācijas noliktavas informācijas sistēmā

2. SHOULD HAVE

Algoritmu teorijas izvēlētās nodaļas

Datu aizsardzība un kriptogrāfija

Datu bāzu praktikums

Datu noliktavas

DBPS Oracle

Diskrētā matemātika I

Diskrētā matemātika II

Ievads digitālajā projektēšanā

Informācijas sistēmu drošība

Kombinatorika

Lietišķie algoritmi

Mašīnorientētā programmēšana

Objektorientētā programmēšana

Operētājsistēmas

Operētājsistēmu koncepcijas

ORACLE projektēšanas rīki

Programmēšana II

Programmēšanas valodas

Programmēšanas valodu sintakse un semantika

Semantiskais tīmeklis

Tīmekļa tehnoloģijas II

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

VisualBasic

One response to this post.

 1. Posted by Liesma on 04/07/2011 at 06:42

  Šobrīd apsveru savu otro maģistrantūru; strādāju menedžmentā, fokusējos uz tehnoloģijām, dažkārt pietrūkst gluži specifiskas zināšanas un tālab domāju par labu:

  – A) RTU biznesa informātikas programmai vai nu
  – B) Vidzemes Augstskolas Sociotehnisku sistēmu inženierijai

  Izglītojošo aktivtāšu mērķis būtu aizlāpīt robus “tehniski nepieciešamajās” disciplīnās, bez nolūkiem sākt “rekonstruēt” savu karjeru no nulles un tapt par sistēmanalītiķi vai projvadu.

  Ja ir kāds argumentēts padoms, pārdomas- novērtēšu, prioritāri sliecos uz RTU pusi, tomēr izskatās mazliet padziļinātāk.

  Paldies!

  Patīk

  Atbildēt

Mans viedoklis:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: