Posts Tagged ‘analītiķu sertificēšana’

Analītiķu vakariņas un CBAP sertificēšana


Kas cits sistēmanalītiķim asti un profesijas prestižu cels, ja ne pats?

Tagad arī Latvijā ir tāda iespēja. Biedrība http://latvia.theiiba.org, tviterī http://twitter.com/iiba_latvia. Lai iestātos, jābūt lielās IIBA asociācijas biedram. IIBA – Starptautiskais biznesa analīzes institūts. Katra mēneša pēdējā trešdienā ir “Analītiķu vakariņas” (kolosāls nosaukums :-) ).

Īsumā par 30.03 „Analītiķu vakariņu” iespaidiem

Ameklēju pirmoreiz (un nožēloju, ka palaidu garām iepriekšējās – jo bija tik jauki). Tēma bija – analītiķu sertifikācija un jaunpienācējiem stāsts par to, kas ir IIBA Latvijas nodaļa. Kas attiecas uz terminoloģiju „biznesa analītiķis” vs „sistēmanalītiķis”, vakar izskanēja, ka biznesa analīze ir daļa no sistēmanalīzes, lai gan precīzas definīcijas neesot un par to jau agrāk esot risinājušies kaismīgi strīdi.  Manā subjektīvajā skatījumā biznesa analīze un sistēmanalīze būtībā ir dažādas lietas. Biznesa analītiķis skatās, kā pārvaldīt, teiksim, klientu pieņemšanas procesu (un var pat nezināt, ka tur kaut kur ir programma), savukārt sistēmanalītiķis parasti saņem jau puslīdz gatavu procesu, kuru saprot (intervē, lasa, pēta, skatās…), tad formalizē un novada līdz strādājošai programmai tā procesa atbalstam (žargonā to sauc par bardaka automatizāciju). Ļoti labs sistēmanalītiķis sevī apvieno abas šīs lietas: vispirms sakārto (optimizē, konsolidē, novērš pretrunas…) biznesa procesus un tad liek tos programmā. Bet… te iederas šī bildīte.

Sertifikācija

Nosacīti 1.līmenis: CCBA: Certification of Competency in Business Analysis – demonstrēt, ka analītiķa spējas atbilst noteiktam pamatprasību kopumam. Tēlaini varētu pielīdzināt prašanai braukt ar vieglo auto.

Nosacīti 2.līmenis (augstāks) CBAP: Certified Business Analysis Professional— vecākajiem analītiķiem kā pierādījums, ka spēj pacelt dažādas sarežģītības projektus. Skaitās augstākā sertifikācijas pakāpe, ko var iegūt profesionālis informācijas sistēmu un biznesa sistēmu analīzes jomā. Tēlaini varētu pielīdzināt spējai ar auto palīdzību izbraukt astotnieku, veikt sarežģītu loģistiku un vispār pārvaldīt autoparku.

Sertifikācijai ir pamatīgas priekšprasības, noteikts prakses stundu skaits (atšķirīgs CCBA un CBAP), noteikts profesionālās pilnveidošanās stundu skaits un divas rekomendācijas. Tāpēc formalitātes jāsāk kārtot ļoti savlaicīgi, vismaz pāris mēnešus iepriekš jāsāk vākt informācija. Priekš CBAP:

• Sufficient Work Experience – 7,500 hours (i.e., five (5) years) of BA work experience in the last ten (10) years engaged in tasks specifically aligned with the BABOK®.

• Expertise in the BABOK® Guide Knowledge Areas – Demonstrated experience and expertise (i.e., a minimum of 900 hours (i.e., 6 months) in at least 4 of the 6 BABOK® knowledge areas.

• Minimum Education – You must meet the minimum education requirement of high school or equivalent.

• Adequate Professional Development Hours – 21 hours of BA-related professional development within the last 4 years.

• Evidence of Certification Suitability – Two references to indicate that you are a suitable candidate for the CBAP® certification, whether a career manager, an internal or external client or a CBAP® recipient.

Eksāmens

150 jautājumi ar atbilžu izvēlēm, ilgums 3.5h. Sākot ar marta vidu, šos sertifikācijas eksāmenus Latvijā piedāvā kārtot Baltijas Datoru akadēmija (BDA). Pagaidām BDA nepiedāvā sagatavošanās kursus un apmācību biznesa analītiķiem – tādas iespējas jāmeklē citur, piemēram, http://www.thebamentor.com.

Eksāmenā nav atļauts izmantot nekādus palīgmateriālus (arī EN-LV vārdnīcu ne). Var izvēlēties, kārtot uz datora (rezultātu ok/neok pasaka uzreiz pēc eksāmena) vai uz papīra (tad rezultāts mēneša laikā).

Būtībā tā ir zināšanu pārbaude pret BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). Jāpiebilst, ka šī grāmata nav metodoloģija. Tā drīzāk ir enciklopēdija par to, kas biznesa analītiķim ir jāzina un no kā sastāv pats analīzes process, atslēgvārdi un jēdzieni, kas ir requirement, kas ir rule, kas ir enterprise architecture, kas ir business architecture, pārklājuma matrica utt. T.i. ja analītiķim-praktiķim nesagādātu lielas grūtības argumentēt (lasiet: dažreiz arī demagoģēt), ka pareizas ir visas vai vairākas atbildes, jāatceras, ka šajā sertifikācijā pareizā atbilde būs tas, ko par to saka BABOK. Un ļoti rūpīgi jālasa jautājuma formulējums: ja tur ir jautāts „which is best for understanding”, tad tas nenozīmē, piemēram, „which is best for solving”.

Manas domas

Iestāšanās IIBA: viennozīmīgi PAR ($65 gadā). 30.03 sistēmanalītiķu vidējā koncentrācija uz kvadrātmetru bija iespaidīga. Sajūta – kā jau starp savējiem. Īpaša atzinība RTU mācībspēkiem – bija klāt un izteica gatavību operatīvi pielāgot un papildināt savas mācību programmas arī ar zināšanu sniegšanu šādas sertifikācijas vajadzībām. Tā kā es esmu LU patriote, strādāšu, lai aktīvāk savestu kopā LU Datorikas fakultāti ar IIBA Latvijas biedrību. Galu galā Matemātikas un informātikas institūtā (MII) top mūsu pašu zinātnieku izstrādāts izcili labs rīks (esmu to redzējusi darbībā projektos un doktorantūras ietvaros lietoju arī pati), platforma – kurš zina GRADE, lūk, šis rīks ir tāds kā super-turbo GRADE ar iespēju veidot gan savas domēnspecifiskas valodas, gan veikt modeļu transformācijas, gan ērti zīmēt labas diagrammas, un analītiķi būtu īstā mērķauditorija – gan darīt zināmas praktiķu vēlmes zinātniekiem, kamēr siltas, gan apdomāt iespēju šo rīku izmantot sava darba atvieglošanai.

CBAP sertifikācija (izmaksas ap $450-$1200 (tas ja ņem kādus kursus): būtu interesanti. Dzirdēju baumu, ka LV tenderos jau esot parādījušās prasības, lai būtu šie sertifikāti (te gan jāpatur prātā, ka var būt kāmīša skrējiena efekts – tie, kuri sertificēsies, var pielikt pūles, lai šādu prasību arvien biežāk iekļautu, tādējādi liekot pārējiem neatpalikt, jūs jau atceraties slaveno atziņu – ir ātri jāskrien, lai noturētos uz vietas). Kā minēja viena no dalībniecēm, startējot uz ārzemēm tādu kompetences pierādījumu – CBAP – esamība esot pašsaprotama lieta.

Latvijā šobrīd ir divas CBAP sertificētas sistēmanalītiķes, drīzumā noteikti būs vēl – un tas vedina domāt, ka principā tas IR izdarāms, gan priekšnosacījumi izpildāmi, gan eksāmens nokārtojams. Par sevi vēl domāšu, jo gribēšana kā tāda ir, taču ar brīvo laiku tā ir kā ir. 

CBAP sertifikācijas jautājumu piemēri (atbildes ir šajos slaidos) un vēl 150 piemēri

What technique might be used to help familiarize the project team with the existing solution scope?

A. Context scope diagram

B. Requirements workshop

C. Structured walkthrough

D. Brainstorming

Non-functional requirements are best described as what?

A. Deliverables that are progressively elaborated on

B. Nothing. If they do not function they must be design elements

C. External interfaces the product must have

D. Internal interfaces the product must have

Which of the following roles have the most effect on the business analysis approach selected?

A. Business analyst, implementation SME (subject matter expert), project manager

B. Tester, regulator, and sponsor

C. Project manager, sponsor, supplier

D. Business analyst, tester, regulator

P.S. Katrā ziņā savā plānotājā jau ierakstīju nākamās Analītiķu vakariņas. Jāpiesakās savlaicīgi, vietu skaits ierobežots, ir arī neliela dalības maksa.

%d bloggers like this: